Skautské středisko Tilia Polička

VZKAZY
Denis
24. dubna 2018 v 08:31
Tak schválně kdo jsi vzpomněl na svátek SV Jiří a vzal si alespoň šátek :-) ...
NIK
5. března 2018 v 17:35
Kdy budou fotky ze ...
Dogan
21. února 2018 v 09:45
Velké poděkování za práci na náročné brigádě 17. 2. 2018 při zpracování větrem zchozené koruny ...
Petra
12. února 2018 v 17:57
fotek je zde dost :-) v záložce Z našich akcí... ...
Habr
7. února 2018 v 10:27
Proč tady není alespoň pár fotek. Škoda ...
více informacíostatní akce
od: 15. července 2018
do: 29. července 2018
Tábor

Zasazení pamětní lípy

 U příležitosti výročí vzniku samostatné čs. republiky a u příležitosti stého výročí českého skautingu se konalo slavnostní setkání střediska.

Před budovou SOŠ a SOU Polička, tedy kousek od soch legionářů, jsme dne 28.10.2012 zasadili pamětní lípu.

foto Eliška  http://www.zonerama.com/Profile/7422   heslo:lipalipa

 

A zde úvodní proslov ze slavnostního setkání:

Vážené sestry, vážení bratři,


vítám Vás na slavnostním shromáždění skautského střediska Tilia v Poličce u příležitosti ukončení oslav 100. výročí českého skautingu. Jsem rád, že se díky podpoře vedení SOŠ a SOU Polička scházíme na tomto místě v sousedství soch legionářů připomínajících těžké boje v 1. světové válce a jejich významný podíl na vzniku Československé republiky 28. 10. 1918.

Právě v době vzniku ČSR před 94 lety byl již český skauting fungující organizací s velikým morálním kreditem. Proto také skauti zajišťovali po 28. říjnu 1918 důležité funkce za postupně vznikající orgány nového státu. A právě toto plnění důležitých úkolů při vzniku ČSR se stalo námětem na střediskovou hru v květnu 2012 „Pošta českých skautů“, která byla hlavní připomínkou významného kulatého výročí v Poličce. Mimochodem právě v roce 1918 vznikl 1. skautský oddíl i v Poličce.

Za 100 let prošel český skauting složitou cestou tří zákazů činnosti, ale vždy se znova i po desítkách let vzchopil a v současnosti patří k největším mládežnickým neziskovým organizacím, ale jako jedna z mála organizací trvá na morálních zásadách zakotvených v našich principech, zákonu a slibu.

O významu takovéto výchovné organizace v současném globálním světě plném moderních technologií a v dnešní uspěchané konzumní společnosti není možné pochybovat. Zaleží jen na nás a našich následovnících, jak se se všemi výzvami současného i budoucího světa vypořádají.

24. dubna na svatého Jiří jsme symbolicky skočili do 2. století českého skautingu. Ať tato lípa zasazená 28. 10. 2012 připomíná pohnutou historii a roste a sílí s budoucností českého skautingu.

Dogan, vůdce střediska

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz