Skautské středisko Tilia Polička

VZKAZY
Dogan
2. července 2018 v 07:42
Velké poděkování všem účastníkům brigády na stavbě tábora u Nedvědičky v pátek a v sobotu 29. -30. 6. ...
Blesk
25. června 2018 v 16:30
Švédský výsadek v Poličce. Tedy - na táboře to děláme v okruhu několika kilometrů a bývá to skvělý ...
Blesk
29. května 2018 v 22:53
Přidal jsem fotky z letošních akcí ...
Anežka Vargová
25. dubna 2018 v 08:39
Bylo mi v kroji pěkné vedro. A taky se mě spolužáci ptaly, co to mám proboha na sobě ...
Áďa
24. dubna 2018 v 20:16
Na koho se taky celý den ve škole divně dívali, jen proto, že si místo trička s jednorožcem vzal ...
více informacíostatní akce
od: 15. července 2018
do: 29. července 2018
Tábor
16. září 2018
Vernisáž výstavy u příležitosti 100 let skautingu v Poličce

Zasazení pamětní lípy

 U příležitosti výročí vzniku samostatné čs. republiky a u příležitosti stého výročí českého skautingu se konalo slavnostní setkání střediska.

Před budovou SOŠ a SOU Polička, tedy kousek od soch legionářů, jsme dne 28.10.2012 zasadili pamětní lípu.

foto Eliška  http://www.zonerama.com/Profile/7422   heslo:lipalipa

 

A zde úvodní proslov ze slavnostního setkání:

Vážené sestry, vážení bratři,


vítám Vás na slavnostním shromáždění skautského střediska Tilia v Poličce u příležitosti ukončení oslav 100. výročí českého skautingu. Jsem rád, že se díky podpoře vedení SOŠ a SOU Polička scházíme na tomto místě v sousedství soch legionářů připomínajících těžké boje v 1. světové válce a jejich významný podíl na vzniku Československé republiky 28. 10. 1918.

Právě v době vzniku ČSR před 94 lety byl již český skauting fungující organizací s velikým morálním kreditem. Proto také skauti zajišťovali po 28. říjnu 1918 důležité funkce za postupně vznikající orgány nového státu. A právě toto plnění důležitých úkolů při vzniku ČSR se stalo námětem na střediskovou hru v květnu 2012 „Pošta českých skautů“, která byla hlavní připomínkou významného kulatého výročí v Poličce. Mimochodem právě v roce 1918 vznikl 1. skautský oddíl i v Poličce.

Za 100 let prošel český skauting složitou cestou tří zákazů činnosti, ale vždy se znova i po desítkách let vzchopil a v současnosti patří k největším mládežnickým neziskovým organizacím, ale jako jedna z mála organizací trvá na morálních zásadách zakotvených v našich principech, zákonu a slibu.

O významu takovéto výchovné organizace v současném globálním světě plném moderních technologií a v dnešní uspěchané konzumní společnosti není možné pochybovat. Zaleží jen na nás a našich následovnících, jak se se všemi výzvami současného i budoucího světa vypořádají.

24. dubna na svatého Jiří jsme symbolicky skočili do 2. století českého skautingu. Ať tato lípa zasazená 28. 10. 2012 připomíná pohnutou historii a roste a sílí s budoucností českého skautingu.

Dogan, vůdce střediska

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz