Skautské středisko Tilia Polička

VZKAZY
Dogan
15. dubna 2019 v 13:07
Blahopřeji našim skautkám k 1. místu v okresním kole Svojsíkova závodu v Dolním Újezdě i skautům k ...
Blesk
22. února 2019 v 09:50
Přeji všem skautům, skautkám, vlčatům, světluškám, ... vše nejlepší k dnešnímu skautskému svátku ...
Dogan
13. února 2019 v 15:22
Velké poděkování za pomoc při rekonstrukci klubovny v 1. patře našeho skautského domu na Parkánech ...
Tondymáma
13. listopadu 2018 v 17:42
zdravím všechny Bílé Tygry ...
Blesk
22. září 2018 v 14:27
Právě jsem přidal výběr fotek z vernisáže výstavy 100 let skautingu v Poličce od mnoha fotografů. Byl to ...
více informacíostatní akce
od: 31. května 2019
do: 2. června 2019
Koňobr
21. června 2019
Stavba tábora v Telecím-TÁBOR SLEVA
od: 28. června 2019
do: 29. června 2019
Stavba Tábora Nedvědička-TÁBOR SLEVA
od: 13. července 2019
do: 27. července 2019
tábor Nedvědička
10. srpna 2019
Bourání tábora Nedvědička-TÁBOR 2020 SLEVA

Monk - Alvarezovská karta

     Navečer vyšel bratr Sebastian na hradební zeď starobylého kláštera Montriol v srdci Mramorových hor. Oblečen byl do skromného šedého roucha a kožených sandálů - jakoby navzdor stále ještě chladnému jarnímu počasí a vzdouvajícím se prudkým a studeným větrům ze severu. Po hradební zdi přešel  až na vyvýšenou baštu s plochou střechou, kde jeho bratři kvapně dokončovali pozoruhodný větrolam, tvořený systémem plachet. Hradební věž tak po této úpravě připomínala více obrovskou, zaoceánskou loď než nízkou kulatou baštu.

     Mnich nesl velkou cínovou konvici s nápojem, ochuceným medem a mlékem, s příměsí slabě halucinogenního horského koření. Práci jeho bratrů sledovalo líně několik gryfů, povalujících se na střechách okolních budov, snažíc se zachytit alespoň trochu z jarních slunečních paprsků. Horký nápoj přijde bratrům, kteří již od rozbřesku ve studeném vichru pracovali na větrolapu, určitě vhod. Tato povzbuzující směs byla jediná věc kterou směli mniši Pána větrů dle dávných tradic přijímat při týdnu čekání jara, kterým se začínal dle Pavionského kalendáře nový rok. Týden čekání jara byl zasvěcen půstu, meditaci, učeným rozmluvám a tichým motlitbám. Tento týden byl věnován připomínce, kdy císař zakladatel vylezl během těchto 7 dnů na Mramorovou horu a spolu s králem gryfinů poté založil Pavionskou říši. Mniši si zároveň připomínali smlouvu s Pánem větrů, kdy se lidé zavázali žít v souladu se zemí, na které žili výměnou za dary létání a energie získané z větru. Tento týden byl zakončen prudkou změnou směru větrů vanoucích ze severu, které se během jediné hodiny prudce obrátily a za silných větrných smrští - v místě, kde stál klášter, obvzláště patrných - byly nahrazeny teplými pasáty z jihu.

   Pro mnichy kláštera zasvěcenému bohu gryfů a patronu Pavionské říše - Pánu větrů byla tato smršť hlasem jejich boha. Pán větrů tímto rok co rok promlouval ke svým akolytům jako připomínka dávné smlouvy mezi ním a lidmi Pavionu. Jeho hlas, tvořený větrnou smrští poté zachytil větrolap, který pomocí složitého sytému provazů a kladek přenesl energii větru do zvonů v hlavní katedrále, které vydávali každý rok trochu jinou melodii. Starší z mnichů poté díky dnům půstu zbystřeným smyslům četli hlas zvonů a věřili ,že přináši proroctví o počasí ,ale i velkých událostech na příští rok. Této písně Pána větrů se zůčastňovalo pravidelně i mnoho z okřídlených bratří z národa gryfynů ,kteří celou zvonovou píseň provázeli vzdušnými tanci na počest jejich stvořitele.

   Po zapsání proroctví Pána větrů a následných oslavách příchodu jara většina mnichů klášter opustí. Mniši se poté rozejdou do všech koutů Pavionské říše, aby šiřili slova pravdy mezi lid. Letos jich bude potřeba zase o něco více než vloni, pomyslel si bratr Sebastian. Naše krásná země má problémů víc než dost: Lid říše stále více a více toužící po nezasloužené světovládě a věřící v nadřazenost nad ostatními národy. Na gryfinech je úpadek morálky a touha po moci vidět snad ještě více. Mladí Gryfové, opuštějící své hvozdy a stále více mění život v lůně přírody a čestný lov za pohodlné kupčení s dobytkem a životem uvnitř lidských měst . Západní oceány jsou zrudlé krví obětí války za ovládnutí námořních cest. Okupační síly v bývalé Neberethově říši každý den více a více krvácí v bojích proti fanatikům kultu bolesti, který je opět na vzestupu. Sousední státy Pavionu zastrašené obrovskou mocí říše kují pevné obranné spojenectví. Císař je starý, nemocný a se srdcem zlomeným ztrátou jediného syna ve válce proti nekromantovi Neberethovi. Jeho dcera, budoucí dědička říše - princezna Cinderrela si však život vychutnat umí...až příliš hodně, jak se ví. Přitom je princezna mladá a nezkušená, připravená tak leda vládnout armádě komorných a svojí sbírce šperků. A k tomu všemu navíc hrozí vzpoura baronů ve východních koloniích. Vzpoura, která ohrožuje jedno z nejposvátnějších míst kultu Pána větrů - Hvozd Skály tisíců křídel. Hvozd obývaný posledními z rysích gryfinů, jejichž kultura nebyla otrávena snem o nekonečném bohatství a celosvětovém impériu. Vznešených gryfinů, ke kterým se jejich král i lidský císař otočili zády, věnujíc se více vzájemným tahanicím o moc a intrikám.

   Bratr Sebastian se vytrhl z tranzu, ve kterém viděl tyto výjevy a vrátil se myšlenkami zpátky na hradební ochoz. Ve svém zvláštním transu viděl i další z výjevů , které byly mnohem konkrétnější a děsivější. Viděl Hvozd Tisíců křídel v plamenech a vznešené gryfiny sestřelené šípy z oblohy a poté ubité kyji skřetů. Viděl obyčejné lidi ze Záhvozdí umírat za své domovy v malých opevněných srubech s hrstkou vojáků a čestných dobrodruhů po boku. Viděl muže, který všem těmto lidem a gryfům dá v těch těžkých časech, které přijdou naději a snad i spásu. Viděl čestného, nezištného muže, který je přitom uvnitř tak osamělý a nejistý. Viděl tohoto muže, jak zoufale potřebuje duchovní útěchu a věděl, že jeho povinností jako mnicha pána Větrů je mu ji poskytnout.

   Mnich se proto rozhodl. Tento rok nevyčká obřadu nového roku a ihned se vydá na cestu. Vydá se na bezmála rok dlouho pouť plnou pokání na východ. Ano, již se rozhodl a tak bude.

   Sebastian položil konvici s nápojem pro své bratry na malý stůl a pomalu se vydal provést přípravy na cestu, ve které se vydá do Hvozdu Tisíců křídel a Záhvozdí, kde jak doufal najde osamělého, leč vznešeného muže, který si říká kapitán Pawn..

 

 

Živel: Vzduch

Tato karta je první ze série alvarezovských, tzv. osobních karet, které můžete vytvořit přímo vy svými činy a nadále jim zvyšovat či ubírat jejich hodnotu a sílu. Stvořil člen Polárních vlků Jevíčko Dingo. Síla karty odpovídá jeho výkonům: 1 měsíc bez počítačových her, 3 knihy přečtené za 1 měsíc a 1 měsíc ranní rozcvička (prvních 14 dnů i večer). Tyto osobní alvarezovské karty lze průběžně posilovat, což má Dingo v plánu. Hrdina, který by chtěl tuto kartu získat, musí splnit tyto podmínky:

-přečtení alespoň 1 knihy během 1 měsíce (potvrdí a ověří rádce)

-14 dnů ranní rozcvička (potvrdí rodič)

-14 dnů bez počítačových her (potvrdí rodič)

 

  

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz